0 CACN001- Chụp ảnh cá nhân studio indoor (studio) nghệ thuật 1h – Chupanh.vn

1.500.000 

In Stock
Compare
Category:

Mô tả

Nội dung

+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ trong nhà

+ Tự chuẩn bị trang phục

+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu

+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp

+ Thời gian: 1 tiếng trong studio / indoor

+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

Sản phẩm khách hàng được nhận

+Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 10 ảnh theo yêu cầu

+ blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 1.500.000 VNĐ/1 giờ 

* Chi tiết chỉnh sửa : 

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm 

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh. 

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ): 

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/indoorc1

http://url.copy.com.vn/indoorc2

http://url.copy.com.vn/indoorc3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/indoort1

http://url.copy.com.vn/indoort2

http://url.copy.com.vn/indoort3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/indoorcc1

http://url.copy.com.vn/indoorcc2

http://url.copy.com.vn/indoorcc3
error: Content is protected !!