0 CACN0022- Chụp ảnh profile cá nhân 1h – Chupanh.vn

1.000.000 

In Stock
Compare
Category:

Mô tả

Nội dung

+ Chụp ảnh cá nhân

+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu

+ Thời gian: 1 tiếng

+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

Sản phẩm khách hàng được nhận

+Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 10 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ/1 giờ  

* Chi tiết chỉnh sửa : 

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm 

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh. 

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/profilec1

http://url.copy.com.vn/profilec2

http://url.copy.com.vn/profilec3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/profilet1

http://url.copy.com.vn/profilet2

http://url.copy.com.vn/profilet3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/profilecc4

http://url.copy.com.vn/profilecc5

http://url.copy.com.vn/profilecc6


error: Content is protected !!