0 CACN0024 – Chụp ảnh profile cá nhân 3h – Chupanh.vn

1.800.000 

In Stock
Compare
Category:

Mô tả

Nội dung

+ Chụp ảnh cá nhân

+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu

+ Thời gian: 3 tiếng

+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

Sản phẩm khách hàng được nhận

+Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 30 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 1.800.000 VNĐ/ 3 giờ

* Chi tiết chỉnh sửa : 

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm 

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh. 

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):


 

 

 

error: Content is protected !!