Mô tả

Địa điểm: Nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ( Ngoại thành phát sinh theo thoả thuận)

Film 01: 4.000.000đ số máy 1 ( Quay ăn hỏi hoặc quay ngày cưới)

Film 02: 7.500.000đ số máy 2 ( 1 quay ăn hỏi + 1 quay cưới)

Film 03: 12.000.000đ số máy 03 (01 quay ăn hỏi + 02 quay ngày cưới)

Film 04: 16.000.000đ số máy 04 (01 máy quay+02 máy quay ngày cưới)

 

 

Cần tư vấn


 
Contact Me on Zalo