0 CACD004 – Gói chụp chân dung quyến rũ – Chupanh.vn

Mô tả

Thể loại nhiếp ảnh này nhiếp ảnh gia có thể chụp toàn thân, hoặc nửa trên của có thể, ngoài ra sự kết hợp của ảnh sáng làm tôn nên vẻ lãng mạn và quyến rũ của cơ thể .

Sản phẩm khách hàng được nhận

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 25 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

Đơn vị tính: 4.000.000 VNĐ/3 giờ

Chi tiết chỉnh sửa :  Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm

Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh.

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/quyenruc1

http://url.copy.com.vn/quyenruc2

http://url.copy.com.vn/quyenruc3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/quyenrut1

http://url.copy.com.vn/quyenrut2

http://url.copy.com.vn/quyenrut3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/quyenrucc1

http://url.copy.com.vn/quyenrucc2

http://url.copy.com.vn/quyenrucc3

error: Content is protected !!