0 CACD001: Gói chân dung truyền thống – Chupanh.vn

Mô tả

Chụp ảnh chân dung truyền thống hay cổ điển sẽ chỉ nhắm đến hình ảnh nơi khuôn mặt, đó là một điểm, là một yếu tố quan trọng. Mục đích của bức ảnh là để miêu tả hình ảnh đại diện, lột tả được thần thái của người đó. Mẫu có thể sẽ được nhìn thẳng trực diện vào máy ảnh. Nhiếp ảnh gia sẽ chụp theo nguyên tắc 2/3 hoặc trực diện trung tâm tùy theo ý tưởng để cho ra những bức ảnh nghệ thuật đẹp.

Sản phẩm khách hàng được nhận

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 25 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

* Đơn vị tính: 4.000.000 VNĐ/3 giờ 

* Chi tiết chỉnh sửa : 

* Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm 

* Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh. 

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/chandungc1

http://url.copy.com.vn/chandungc2

http://url.copy.com.vn/chandungc3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/chandungt1

http://url.copy.com.vn/chandungt2

http://url.copy.com.vn/chandungt3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/chandungcc1

http://url.copy.com.vn/chandungcc2

http://url.copy.com.vn/chandungcc3

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!