0 CACD003 – Gói chụp khoảnh khắc – Chupanh.vn

Mô tả

Khác với phong cách chụp chân dung môi trường thì chụp khoảnh khắc không có sự sắp đặt trước. Phong cách này có thể chụp mọi lúc nhiếp ảnh gia cảm thấy có thể. Họ nhận định hoặc đợi sẽ có một khoảnh khắc hoặc tấm ảnh đẹp.

Phong cách này được sử dụng trong báo chí ảnh, nhiếp ảnh du lịch , nhiếp ảnh đường phố và chụp ảnh sự kiện. Thể loại chụp chân dung như vậy thường xuất hiện trong các triển lãm ảnh nghệ thuât.

Sản phẩm khách hàng được nhận

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 25 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

Đơn vị tính: 4.000.000 VNĐ/3 giờ

Chi tiết chỉnh sửa : Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm

Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh.

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/khoanhkhacc1

http://url.copy.com.vn/khoanhkhacc2

http://url.copy.com.vn/khoanhkhacc3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/khoanhkhact1

http://url.copy.com.vn/khaonhkhact2

http://url.copy.com.vn/khaonhkhact3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/khoanhkhaccc1

http://url.copy.com.vn/khoanhkhaccc2

http://url.copy.com.vn/khoanhkhaccc3

error: Content is protected !!