0 CACD007- Gói chân dung khái niệm – Chupanh.vn

Mô tả

Chân dung khái niệm dùng để chỉ hình ảnh mà khái niệm cho biết thêm một chiều thứ tư . Ý nghĩa ẩn của khái niệm sẽ để lại cho người xem đoán – Nó như một câu hỏi mở vậy. Những người chụp thường cảm thấy bị xúc phạm khi bị cho rằng họ chẳng có ý nghĩa gì trong bức ảnh cả. Đây là công việc của người xem để quyết định. Chân dung khái niệm thường được sử dụng trong nhiếp ảnh quảng cáo.

Sản phẩm khách hàng được nhận

+ Toàn bộ file ảnh gốc

+ Chỉnh sửa 25 ảnh theo yêu cầu

+ Blend màu toàn bộ ảnh chụp

+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

Đơn vị tính: 4.000.000 VNĐ/3 giờ

Chi tiết chỉnh sửa :  Thời gian hoàn thành mặc định : 1 ngày/10 sản phẩm

Chi phí phát sinh : Chụp ảnh quá 15 phút so với thời gian trong hợp đồng quy định thì bắt đầu tính chi phí phát sinh.

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

Cơ bản

http://url.copy.com.vn/khainiemc1

http://url.copy.com.vn/khainiem2

http://url.copy.com.vn/khainiemc3

Trung cấp

http://url.copy.com.vn/khainiemt1

http://url.copy.com.vn/khainiemt2

http://url.copy.com.vn/khainiemt3

Cao cấp

http://url.copy.com.vn/khainiemcc1

http://url.copy.com.vn/khainiemcc2

http://url.copy.com.vn/khaimniemcc3

error: Content is protected !!